Từ trang trại của Vietflora những nhà yến được xây dựng và dụ chim yến về làm tổ. Những sản phẩm do Vietflora cung cấp đảm bảo chất lượng cao và an toàn cho người dùng.